دررابطه به اعلان بار اول (14) بست ردیف ج و د ( سوم، چهارم و پنجم ) مرکزی اداره ملی ستندرد.

Moasaq_admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۱۲:۳
دررابطه به اعلان بار اول 14 بست ردیف ج و د سوم، چهارم و پنجم مرکزی اداره ملی ستندرد.

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم، اداره ملی ستندرد به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (14) بست ردیف ج و د مرکزی رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد انضمام نامه هذا اعلان بستهای متذکره بشما گسیل است تا از طریق سایت رسمی کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمایند .   

به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سراز تاریخ  1400/5/19 الی 1400/5/30 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص درخواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، و بگونه انلاین از سایت رسمی اداره ملی ستندرد اخذ بعد از خانه پری اسناد خویش را در یک فایل ضم ساخته بشکل PDF از طریق ایمیل آدرس رسمی آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد ( hrd@ansa.gov.af ) ارسال دارند . در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0780040070 ) تماس بگیرند.  

دانلود فورم

شماره

ریاست

بست

عنوان بست

1

ریاست دفتر

3

آمریت اسناد و ارتباط

2

ریاست ارزیابی مطابقت  

3

آمرتصدیق نامه کیفی

3

ریاست ارزیابی مطابقت

3

آمریت نظارت برتطبیق ستندردهای ملی و کودهای ساختمانی

4

ریاست مالی و اداری  

4

مدیرعمومی بودجه  

5

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

4

کارشاس تدوین ستندردهای مواد ساختمانی

6

ریاست ارزیابی مطابقت

4

کارشناس لابراتوارمواد نفتی

7

آمریت تدارکات

5

مدیریت تدارکات اجناس امورساختمانی

8

آمریت تدارکات

5

مدیریت تدارکات خدمات مشورتی و غیرمشورتی

9

آمریت تدارکات

5

مدیریت پلانگذاری وگزارش دهی

10

ریاست ارزیابی مطابقت

5

مدیرتصدیق اسناد

11

ریاست ارزیابی مطابقت

5

تکنیشن لابراتوار نساجی و قالین

12

آمریت مترولوژی

5

تکنیشن لابراتوارکتله

13

آمریت مترولوژی

5

تکنیشن لابراتوارطول

14

آمریت مترولوژی

5

تکنیشن لابراتوارحجم

 

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

دررابطه به اعلان بار اول (14) بست ردیف ج و د ( سوم، چهارم و پنجم ) مرکزی اداره ملی ستندرد.