منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۶

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان (۷) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد ها

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بتعداد(7) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد مربوط خویش را از تاریخ 1445/09/03 الی 1445/09/16 برای مدت (10) یوم کاری به اعلان رقابتی می سپارد اشخاص که تحصیلات عالی و عاری از فساد اداری، و متحد به هر گونه شرایط کاری در سراسر افغانستان باشد. فورمه های مخصوص درخواستی را بگونه حضوری از شعبه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۰

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان مجدد (۱۴) بست چهارم تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسه اعلانات قبلی خویش اینک بست (4) تکنیشن های مواد نفتی . . .

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۶

در رابطه به اعلان (۷) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد ها

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بتعداد(7) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد مربوط خویش را از تاریخ 1445/09/03 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۰

در رابطه به اعلان مجدد (۱۴) بست چهارم تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسه اعلانات قبلی خویش اینک بست (4) تکنیشن های مواد نفتی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۹:۲۳

در رابطه به اعلان بار اول (۱۴) بست تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بست های (4) تکنیشن لابراتوار مواد نفتی مربوط خویش را از تاریخ 1445/8/20 . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۱۰:۳۸

در رابطه به اعلان بار اول (20) بست مسلکی مربوط اداره ملی ستندرد

در رابطه به اعلان بار اول (20) بست مسلکی مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4) رتب و معاش مربوط . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۱۰:۱۹

در رابطه به اعلان بار اول (20) بست مسلکی مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4) رتب و معاش مربوط . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۹:۲۹

در رابطه به اعلان پست های (NTA) اداره ملی ستندرد

در رابطه به اعلان پست های (NTA) اداره ملی ستندرد

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشد رسانیده میشود که در پست فوق الذکر بگونه حضوری و آنلاین درخواست وظیفه نمایند. متقاضیان میتواند بطور حضوری از تاریخ نشر اعلان و . . .

بست های خالی