تماس با ما

هموطنان عزیز میتوانند به بخش های مربوطه اداره ملی ستندرد افغانستان متوصل شوند

# اداره   شماره تماس ایمیل آدرس
۱ دفتر رئیس عمومی الحاج ملا فیض الله تمیم   DG@ansa.gov.af
  سکرتریت ریاست عمومی انجنیر محمد نسیم 0764430610  
۲ دفتر ریاست عمومی اداری و امور مالی مولوی عطاءالله فرید 0202320116  
۳ دفتر ریاست عمومی تخنیکی مفتی محمد حامد 0202321045 tech.ddg@ansa.gov.af
۴ ریاست دفتر انجنیر سید مسعود جلال 020230118 masoud.jalal@ansa.gov.af
۵ ریاست تدوین ستندردها و کودهای ساختمانی انجنیر غلام سرور همگام 0202320119 g.hamgam@ansa.gov.af
۶ ریاست منابع بشری خواجه عبدالخالق صدیقی 0202321050 hrd@ansa.gov.af
۷ ریاست پلان و پالیسی رحمت الله ولی 0202321046 plan@ansa.gov.af
۸ ریاست اداری و امور مالی حکمت الله الکوزی  # finance.admin@ansa.gov.af
۹ ریاست ارزیابی مطابقت انجنیر شیر جان غوثی 0202320115/ 0775020592

conf.assessment@ansa.gov.af / sherjanghousi@gmail.com

۱۰ آمریت اطلاعات و ارتباط عامه برشکی حنیفی 0202321048

press@ansa.gov.af / h_bresh@yahoo.com

۱۱ آمریت مترولوژی انجنیر  رضا خادمی 0787710850 r.khademi@ansa.gov.af
۱۲ آمریت نورم عبدالمجید معروف خیل 0788729295 norm@ansa.gov.af
۱۳ آمریت جندر   0784100530 gender@ansa.gov.af
۱۴ آمریت تدارکات فیروز براتی 0202321051 baratiferoz@gmail.com
۱۵        
۱۶        
۱۷        
۱۸        
۱۹        
۲۰        

 

شخص مسؤل اطلاع رسانی اداره ملی ستندرد (انسا)

دانلود قانون اطلاع رسانی

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

 

 

34.542943553263, 69.30001437664

معلومات برای تماس

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
2321048 20 (0) 93+
info@ansa.gov.af

تماس با ما