در رابطه به اعلان (۷) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد ها

ihsan_admin
پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۶
در رابطه به اعلان ۷ بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد ها

Publish Date

Closing Date

Location

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بتعداد(7) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد مربوط خویش را از تاریخ 1445/09/03 الی 1445/09/16 برای مدت (10) یوم کاری به اعلان رقابتی می سپارد اشخاص که تحصیلات عالی و عاری از فساد اداری، و متحد به هر گونه شرایط کاری در سراسر افغانستان باشد. فورمه های مخصوص درخواستی را بگونه حضوری از شعبه استخدام ، آمریت منابع بشری واقع شهرک صنعتی ، بزرگ راه کابل – جلال آباد اخذ ،خانه پوری و بعد از خانه پوری فورم ، اسناد تحصیلی تائید شده ، خلص سوانح و تجربه کاری و کاپی قرار داد تائید شده خویش را ضم فورم نموده و دوباره به آمرست منابع بشری ، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند.

در رابطه به اعلان ۷ بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد ها

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان (۷) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد ها