همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۳:۵۴
Background image

در رابطه به اعلان (۴) بست چهارم اداره ملی ستندرد

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

ا . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۰:۴۶
Background image

در رابطه به اعلان سه بست چهارم اداره ملی ستندرد

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

ان . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۱:۵۹
Background image

اعلان کاریابی

در رابطه به اعلان دو بست سوم اداره ملی ستندرد

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های . . .