همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۶

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان (۷) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد ها

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بتعداد(7) بست مسلکی ریاست تدوین ستندرد مربوط خویش را از تاریخ 1445/09/03 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۰

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان مجدد (۱۴) بست چهارم تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسه اعلانات قبلی خویش اینک بست (4) تکنیشن های مواد نفتی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۹:۲۳

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان بار اول (۱۴) بست تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بست های (4) تکنیشن لابراتوار مواد نفتی مربوط خویش را از تاریخ 1445/8/20 . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۱۰:۳۸

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان بار اول (20) بست مسلکی مربوط اداره ملی ستندرد

در رابطه به اعلان بار اول (20) بست مسلکی مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4) رتب و معاش مربوط . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۱۰:۱۹

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان بار اول (20) بست مسلکی مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4) رتب و معاش مربوط . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ - ۹:۲۹

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان پست های (NTA) اداره ملی ستندرد

در رابطه به اعلان پست های (NTA) اداره ملی ستندرد

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشد رسانیده میشود که در پست فوق الذکر بگونه حضوری و آنلاین درخواست وظیفه نمایند. متقاضیان میتواند بطور حضوری از تاریخ نشر اعلان و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۹ - ۹:۴۰

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان مجدد پست مشاور مترولوژی(NTA) مربوط اداره ملی ستندرد

 اداره ملی ستندرد (۱) پست مسلکی پروژوی (NTA) مشاور مترولوژی خویش را از طریق رقابت آزاد سر از تاریخ 1445/3/24 الی 1445/3/30 برای مدت (۵) یوم کاری به اعلان مجدد رقابتی می سپارد

به اطلاع . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲ - ۹:۴۳

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان مجدد (14) بست مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی،  بست رتب و معاش مربوط خویش را به اعلان مجدد رقابتی میسپارد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۱ - ۱۲:۳۷

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان مجدد (14) بست مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی،  بست رتب و معاش مربوط خویش را به اعلان مجدد رقابتی میسپارد . . .

Pagination

همه بست های خالی