در رابطه به اعلان مجدد (۱۴) بست چهارم تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

ihsan_admin
پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۰
در رابطه به اعلان مجدد ۱۴ بست چهارم تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

Publish Date

Closing Date

Location

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسه اعلانات قبلی خویش اینک بست (4) تکنیشن های مواد نفتی مربوط خویش را به رقابت آزاد به اعلان مجدد میسپارد انضمام نامه هذا جدول اعلان بستهای متذکره بشما گسیل است تا از طریق سایت رسمی خویش به نشر رسانیده ، واجدین شرایط که تحصیلات عالی و عاری از فساد اداری ، و متحد به هر گونه شرایط کاری در سارسر افغانستان باشد. فورمه های مخصوص درخواستی را بگونه حضوری از تاریخ 1445/09/03 الی 1445/09/10 از شعبه استخدام ، آمریت منابع بشری اداره ملی ستندرد واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال آباد، اخذ ، خانه پوری و بعد از خانه پوری فورم، اسناد تحصیلی تائید شده، خلص سوانح و تجربه کاری و کاپی قرارداد تائید شده خویش را ضم فورم نموده و به آمریت منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند.

در رابطه به اعلان مجدد ۱۴ بست چهارم تکنیشن لابراتوار مواد نفتی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان مجدد (۱۴) بست چهارم تکنیشن لابراتوار مواد نفتی