کیفیت گاز وارداتی و مشکلات تجاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Moasaq_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۲۰:۱۶
کیفیت گاز وارداتی و مشکلات تجاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پنجشنبه

(25 ثور) 1399

در مورد کیفیت گاز وارداتی در کشور و مشکلات تجار در بنادر بحث صورت گرفت در جلسه که به همین منظور در اداره ملی ستندرد دایر گردیده بود، خواجه جاوید صدیقی معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد، احسان جلالزی معاون اداری و امور مالی، احسان الله حیات رئیس ارزیابی مطابقت، مومن ضیایی رئیس اتحادیه تیل و گاز حیرتان، تجار و شماری از کارمندان تخنیکی این اداره در آن اشتراک ورزیده بودند.

در آغاز آقای ضیایی در مورد مشکلات تجار در جریان  واردات گاز در کشور یاد آوری نموده گفت اکثر اوقات مشکلات مربوط به کیفیت مواد مربوط شرکت خارجی میباشد که قیمت را کاهش میدهد. نامبرده مشکلات شان را در جریان وردات مواد در بندر حیرتان بیان کرد و خواستار آن شد تا در وقت وردات مواد غیر ستندرد این مواد از طرف مسؤلین مربوطه مسترد گردد، تا آنها در این بخش اجراآت خود را نمایند.

  در ادامه محترم خواجه جاوید صدیقی صحبت نموده گفت برای ما کیفیت و معیاری بودن مواد مهم است و در این بخش مسؤلیت داریم، تا از واردات بی کیفیت جلوگیری  کنیم. آقای صدیقی اضافه کرد که ما سعی میکنیم تا در جریان واردات مواد برای تجار سهولت ها را مهیا سازیم تا مشکلات آنها تا حد امکان حل گردد. به گفته او در بخش نمونه گیری دوباره مواد و مسترد شدن آن گام های عملی صورت خواهد گرفت.

در همین حال احسان جلالزی معاون اداری و مالی در رابطه به هم صدا بودن ادارات مربوطه و سکتور خصوصی و همآهنگی میان آنها تاکید کرده گفت پرداختن به مشکلات تجار و رسیده گی به آن مسؤلیت ماست.

به همین ترتیب احسان الله حیات رئیس ارزیابی مطابقت در قسمت کنترول کیفیت مواد در بنادر طبق اصول توسط شرکت قراردادی اطمینان داد و گفت بخاطر حل مشکلات تجار با ادارات ستندرد سایر کشورها و همچنان مسترد شدن مواد بی کیفیت صحبت خواهیم کرد.

در اخیر این جلسه فیصله شد که با ایجاد یک طرزالعمل به این مشکلات نقطه پایان گذاشته میشود.

 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۳۷
Background image

موافقتنامه همکاری میان اداره ملی ستندرد و شرکت مشورتی فور کانر امضاء گردید.

به تاریخ (9 سرطان) 1399 موافقتنامه همکاری میان اداره ملی ستندرد و شرکت مشورتی فور کانر از جانب خواجه جاوید صدیقی معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد و سمیع رئیس شرکت فورکارنر در حضور داشت. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۲۰:۱۶
Background image

کیفیت گاز وارداتی و مشکلات تجاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پنجشنبه

(25 ثور) 1399

در مورد کیفیت گاز وارداتی در کشور و مشکلات تجار در بنادر بحث صورت گرفت در جلسه که به همین منظور در اداره ملی ستندرد دایر گردیده بود، خواجه جاوید صدیقی معاون. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۴ - ۱۷:۱۹
Background image

پیام اداره ملی ستندرد افغانستان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

اداره ملی ستندرد حلول ماه مبارك رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت های عاشقانه و نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را به تمامی ملت متدین افغانستان تبریك عرض میکند. خداوند به برکت این ماه پر. . .

BACK TO NEWS

کیفیت گاز وارداتی و مشکلات تجاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.