دررابطه به اعلان مجدد 13 بست ردیف ج سوم و چهارم مرکزی اداره ملی ستندرد.

Moasaq_admin
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۱:۴۲
دررابطه به اعلان مجدد 13 بست ردیف ج سوم و چهارم مرکزی اداره ملی ستندرد.

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی (13) بست ردیف ج مرکزی سیستم جدید رتب و معاش مربوط اداره ملی ستندرد مجدداَ از طریق رقابت آزاد به اعلان رقابتی سپرده میشود انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره بشما گسیل است تا از طریق سایت رســمی کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظرخود را کاندید نماند .

به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1400/3/26 الی 1400/4/3 برای مدت هفت یوم کاری به اعلان رقابتی سپرده میشود. فورمه های مخصوص درخواستی بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، و از طریق انلاین که فورم های درخواستی به سایت به شکل سافت گذاشته شده است را بعد از خانه پری و ضمیمه اسناد خویش ساخته بشکل PDF از طریق ایمیل آدرس رسمی آمریت استخدام، ریاست منابع بشری ، اداره ملی ستندرد (hrd@ansa.gov.af)  ارســال دارند. و یا در صورت ضرورت به شـماره تیلفـون( 0799258547 ، 0780040070 ) ذیل تماس بگیرند.

دانلود فورم

جدول بست های اعلان مجدد سوم و چهارم مرکزی شامل تشکیل سال مالی 1400 اداره ملی ستندرد .                                                                                                

شماره

وزارت /اداره

موقعیت

ولایت

ریاست /آمریت

عنوان بست

بست

وضعیت

۱

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین کودهای ساختمانی

۳

اعلان مجدد

۲

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

کارشناس تدوین ستندردهای محیط زیست

۴

اعلان مجدد

۳

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای نساجی وچرم

۳

اعلان مجدد

۴

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

کارشناس تدوین ستندردهای نساجی وچرم

۴

اعلان مجدد

۵

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای الکتروتخنیک ومخابرات

۳

اعلان مجدد

۶

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

آمریت آموزش، معلومات وترویچ ستندرد ها

۳

اعلان مجدد

۷

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندرد های معادن

۳

اعلان مجدد

۸

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

کارشناس تدوین ستندرد های حلال

۴

اعلان مجدد

۹

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

امریت تحقیقات ستندرد

۳

اعلان مجدد

۱۰

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست ارزیابی مطابقت

سرمفتیش تصدیق نامه کیفی محصول

۴

اعلان مجدد

۱۱

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست ارزیابی مطابقت

مفتیش تصدیق نامه کیفی محصول

۴

اعلان مجدد

۱۲

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست ارزیابی مطابقت

مسول امور تدوین میکانیزم معادلت

۳

اعلان مجدد

۱۳

اداره ملی ستندرد

مرکزی

کابل

ریاست ارزیابی مطابقت

مدیرعمومی لابراتوارنساجی وقالین

۴

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

دررابطه به اعلان مجدد 13 بست ردیف ج سوم و چهارم مرکزی اداره ملی ستندرد.