آمریت ارزیابی مطابقت ولایات

آمریت ارزیابی مطابقت ولایات بعد از سال ۱۳۸۷ در چوکات تشکیلاتی اداره ملی ستندرد با جدیت و کار فراوان در وقت کم توانیستند، در ارتقا ظرفیت، انجام دادن کارهای موثر و در ساختن سیستم ها به اساس قانون ستندرد سازی فعالیت های خود را نخستین بار به بندر حیرتان ولایت بلخ، در سال ۱۳۸۸ به بندر آقینه ولایت فاریاب و در سال ۱۳۹۱ به اساس ضرورت تشکیل ولایتی خود را افزایش دادند و به سطح آمریت ها در ولایت ننګرهار، شیرخان بندرد ولایت کندز، در بندر های مرکز، تور غوندی و اسلام قلعه ولایت هرات، ولایت نیمروز و در اخیر در بندر ابو نصر فراهی ولایت فراه آغاز به فعالیت نمودند.

این آمریت ها بعد از سال ۱۳۹۲ در در تثبیت کیفیت مواد نفتی تولیدی و وارد کننده فعالیت نموده و از وارد نمودن و تولید نمودن مواد نفتی خلاف ستندرد جلوګیری نموده اند و در این عرصه دستاورد های زیاد دارند. تا پایان سال ۱۳۹۷ دیزل،پطرول و گاز مایع (۵۵۹۷) تانکرها و واګون ها و همچنان از مشتقات بی کیفیت مواد نفتی دیگر جلوگیری نموده اند. فعلا این آمریت ها در عرصه تطبیق و نظارت از ستندردها فعالیت می نماید.

همچنان اداره ملی ستندرد در ماه سرطان سال ۱۳۹۸ لابراتوار مواد ساختمانی در ولایت ننگرهار برای نخستین بار افتتاح کرد تا از وارد نمودن مواد ساختمانی بی کیفیت جلوگیری شود. اداره ملی ستندرد به منظور انکشاف صادرات، کم نمودن واردات، بهبود در تولیدات داخلی و عرضه نمودن مواد مصرفی با کیفیت به مارکیت و به اساس پلان ستراتیژیک (۱۳۹۸ــ ۱۴۰۲) که با نظر داشت هدف اولین شان را که تاسیس و انکشاف زیربنای ملی کیفیت بوده در نزدیکی فعالیت های خود را در ولایت قندهار آغاز خواند کرد و برای کشور و مردم رنج دیده مصدر خدمت گردد.

آمریت ارزیابی مطابقت ولایات