اداره ملی ستندرد از یک شرکت تصفیه مبلایل درولایت غزنی نظارت به عمل آورد

waziri_admin
Sat, Nov 04 2023 11:12 AM
اداره ملی ستندرد از یک شرکت تصفیه مبلایل درولایت غزنی نظارت به عمل آورد

اداره ملی ستندرد افغانستان از یک شرکت خصوصی به نام فارس که قرار است در بخش تولید و تصفیه مبلایل در ولایت غزنی آغاز به فعالیت نماید، نظارت به عمل آورد.
هدف از این نظارت بررسی کیفیت ماشین آلات، چگونگی تطبیق ستندرد ها و توانایی های شرکت یاد شده در زمینه تولید و تصفیه مبلایل بود. 
اداره ملی ستندرد در راستای معیاری سازی و تقویت تولیدات داخلی و ارتقأ سطح کیفیت در کشور متعهد بوده و از تمامی تجار و سرمایه گذارن داخل  درخواست مینماید تا با در نظر گرفتن ستندرد های ملی کشور تجارت و کارو بار سالم نمایند.

Latest news

Sun, Aug 07 2022 12:54 PM
Background image

16 tankers of low-quality oil were rejected in Herat province

17 / Dhul-Qa'da / 1443 16

low-quality oil tankers (gasoline and diesel oil) were returned to Iran by the Afghanistan National Standards Authority in Herat province

Wed, Aug 11 2021 3:35 PM
Background image

ANSA start to boost up carpet and textile quality testing in ANSA's central laboratories. 

ANSA's Carpet and Textile Lab is active and ready to provide services to industrialists, entrepreneurs and exporters of Carpets. These Labs have specialized and professional capicaty. . .

BACK TO NEWS

اداره ملی ستندرد از یک شرکت تصفیه مبلایل درولایت غزنی نظارت به عمل آورد