در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک سیستم خدمات انترنت مورد ضرورت سال مالی 1400

Moasaq_admin
Mon, Feb 22 2021 1:54 PM
در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد  پروژه تهیه و تدارک سیستم خدمات انترنت مورد ضرورت سال مالی 1400

لطفاً مضمون ذیل را از طریق یکی از وسایل اطلاعات جمعی (روزنامه های چاپی)  به دست نشر بسپارید.

   بدینوسیله به تأسی از فقره (۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی ستندرد افغانستان در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک سیستم خدمات انترنت مورد ضرورت سال مالی 1400 را به شرکت محترم  افغانستان فیض ستلایت کمیونیکشن  دارای جواز نمبر  D-20140  واقع شهرنو ناحیه دوم ، مرکز کابل، به قیمت مجموعی ارائه شده برای یکسال مبلغ (2،410،400) دومیلیون و چهارصدو ده هزار و چهارصد افغانی اعطا نماید.

   اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد واقع سرک کابل جلال آباد ساحه پارک های صنعتی نا رسیده به ریاست سابقه افسوتر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest news

Sat, Feb 20 2021 11:32 AM
Background image

 A memorandum of understanding was signed between ANSA and Fantom Operations Company.

Fantom, a global company, works on digital governance to speed up and streamline administrative affairs.  Based on this agreement, the work process in ANSA will be expedited and full. . .

Sun, Dec 20 2020 2:44 PM
Background image

Afghanistan National Standards Authority leadership board held meeting.

19 December 2020

ANSA weekly meeting was chaired by Aziz Ahmadzai, Director general, while ANSA deputies, advisors, directors and other staff were in attendance.
In the meeting, some. . .

Sat, Dec 12 2020 2:57 PM
Background image

Afghanistan National Standards Authority leadership board held weekly meeting

Saturday

12/ December / 2020

A weekly meeting of the leadership board was chaired by Aziz Ahmadzai, Director General of the ANSA,while the advisors,deputies, directors and other. . .

BACK TO NEWS

در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک سیستم خدمات انترنت مورد ضرورت سال مالی 1400