یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۲:۱۳
Background image

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد تدویر یافت.

4/دلو/1399

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد به ریاست عزیز احمدزی رئیس عمومی این اداره و اشتراک معاونین، مشاورین، رؤسا و شماری از مسئولین بخش های مربوطه برگزار گردید.

در جریان جلسه. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۱۴:۴۴
Background image

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد تدویر یافت.

29 قوس/1399

جلسه هفته وار هیئت رهبری اداره ملی ستندرد تحت ریاست عزیز احمدزی رئیس عمومی اداره ملی ستندرد و اشتراک معاون اداری و امور مالی، مشاورین، رؤسا و شماری از کارمندان بخش های. . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲ - ۱۴:۵۷
Background image

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد تدویر یافت.

شنبه

۲۲/ قوس/ ۱۳۹۹

جلسه هفته وار هئیت رهبری اداره ملی ستندرد تحت ریاست عزیز احمد زی رئیس عمومی این اداره، و با اشتراک معاونین، مشاورین، رؤسا و کارمندان بخش های مربوطه دایر گردید.

در. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۱۴
Background image

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد تدویر یافت.

شنبه

۱۰/عقرب/۱۳۹۹

جلسه هفته وار اداره ملی ستندرد به رهبری عزیز احمد زی رئیس عمومی این اداره برگزار گردید. در جلسه متذکره رؤسا، مشاورین و کارمندان بخش های مربوطه در آن اشتراک ورزیده. . .

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد تدویر یافت.