پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۰:۴۵
Background image

جلسه اختصاصی کمیته بررسی بودجه اداره ملی ستندرد تدویر یافت.

23 /سرطان/1400

جلسه تحت ریاست محترم محمد وحید نوری رئیس عمومی اداری و امور مالی اداره ملی ستندرد پیرموان اصول ترتیب بودجه، چگونگی مصرف بودجه سال 1400، ساختار تشکیلاتی 1401، پلان. . .

جلسه اختصاصی کمیته بررسی بودجه اداره ملی ستندرد تدویر یافت.