در رابطه به اعلان یک بست سوم آمریت ستندرد ولایت کندهار

Moasaq_admin
شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۸:۲۶
در رابطه به اعلان یک بست سوم آمریت ستندرد ولایت کندهار

Publish Date

Closing Date

Location

کندهار

 

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1399/04/03 الی 1399/04/15 مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af  که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0774456111 تماس حاصل و معلومات ارائه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

آمریت ستندرد ولایت کندهار مربوط ریاست ارزیابی مطابقت

3

1

بار اول

1399/04/03

1399/04/15

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان یک بست سوم آمریت ستندرد ولایت کندهار