در رابطه به اعلان  مجدد 3 بست پروژوی NTA اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۲:۱۷
در رابطه به اعلان  مجدد 3 بست پروژوی NTA اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

بمنظور سپردن کار به اهل کار وتحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی خویش (3) بست مجدد پروژوی (NTA) را در بخش های تخصصی مربوطات اداره ملی ستندرد ازطریق رقابت آزاد بتاریخ 8/20/1399 الی1399/8/25 برای مدت (5)یوم کاری به اعلان رقابتی سپرده میشود.

 

شماره

عنوان بست

بست

ریاست های مربوطه

درجه تحصیل

رشته تحصیلی

تجربه کاری

تاریخ غاز اعلان

تاریخ ختم اعلان

ملاحظات

 

1

مشاور ارشد تخنیکی

NTA

مقام اداره

لیسانس

به درجات بالاتر ارجیحت داده میشود

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

1399/8/20

1399/8/25

 

 

3

مشاور ارشد مالی وتدارکاتی

NTA

مقام اداره

لیسانس

به درجات بالاتر ارجیحت داده میشود

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

1399/8/20

1399/8/25

 

 

6

کارشناس اطلاعات وارتباطات عامه

NTA

مقام اداره

لیسانس

به درجات بالاتر ارجیحت داده میشود

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

1399/8/20

1399/8/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افعانستان را داشته باشد رسانیده میشود که در بست های فوق الذکر به گونه حضوری وآنلاین درخواست وظیفه نمایند.

متقاضیان حضوری می توانند ازتاریخ نشراعلان CV خویش را به مدیریت عمومی استخدام، آمریت استخدام ریاست منابع بشری واقع

 

هرک صنعتی، بزرگ راه کابل جلال آباد / کابل قبل از تاریخ ختم اعلان به مرجع متذکره تسلیم نمایند برعلاوه متقاضیان درخواست کننده به گونه آنلاین cv خویش را به  ویب سایت اداره ملی ستندرد (hrd@ansa.gov.af) ارسال نماید تحصیلی نا گفته نباید گذاشت که تاریخ مصاحبه بعداز بررسی مقدماتی به شخص کاندیدخبرداده میشود، لذا آدرس مشخص خویشرا توام نمبرتیلفون درفورم درخواستی طوردقیق بنوسید، بعداز مدت سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی باشد. توجه همه اقشار مخصوصاَ طبقه اناث با استعداد میتواند دراین پروسه رقابتی اشتراک نمائید

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان  مجدد 3 بست پروژوی NTA اداره ملی ستندرد