خدمات مترولوژی

براساس قانون مترولوژی خدمات ذیل عنقریب در بخش مترولوژی  در بخش مترولوژی ارائه میگردد.

 • تایید نوعیت
 • تایید اولیه و مجدد
 • عیارسازی:
 • ترمیم

  در این بخش مترولوژی تمرکز اصلی آن بالای وسایل و تجهیزات مناسب در لابراتوارهای مترولوژی می باشد که شامل موارد ذیل است:

 • لابراتوارحجم مترولوژی
 • لابراتوار کتله مترولوژی
 • لابراتوار فشار مترولوژی
 • لابراتوارطول  مترولوژی
 • لابراتواربرق مترولوژی
 • 1.لابراتوار حجم مترولوژی

  این لابراتوار یکی از مهمترین لابراتوارهای مترولوژی می باشد که عیارسازی، تایید اولیه و ثانویه ای وسایل و آلات اندازه گیری حجم ازوظایف آن میباشد. در اداره ملی ستندرد این لابراتوار به وسایل و آلاتی از قبیل حجم سنجهای شیشه ای و فلزی و فلومتر تجهیز شده است. به عنوان مثال عیارسازی، تایید اولیه و ثانویه ای پایه های توزیع سوخت مایع در تانک های تیل، میترهای آب و بسیاری از وسایل و آلات حجمی از وظایف این لابراتوار می باشد.

  2.لابراتوارکتله مترولوژی

  این لابراتوار یکی از از مهمترین لابراتوارهای مترولوژی می باشد که عیارسازی، تایید اولیه، ثانویه و بعدی انواع ترازوها و سنگهای وزنه با کلاس های مختلف و ظرفیت های مختلف از وظایف آن می باشد.

   

  ترازوچیست : ابزاری است برای اندازه‌گیری وزن اجسام . ترازوهای سنتی معمولاً از دو کفه و یک عقربه به نام شاهین تشکیل شده‌اند. برای اندازه گیری وزن از وزنه هایی که بر اساس واحدهای وزنی اعم از مثقال و گرم و پوند و ... ساخته می شوند استفاده می گردد..

  واژه تراز در فارسی به معنی هم سطح‌ بودن است و ترازو یعنی «وسیله‌ای که با اصل هم سطحی» کار می‌کند. این نامگذاری به تراز شدن شاهین ترازو بر درجه میانی صفحه وزن‌نما اشاره دارد. در فارسی به ترازو میزان نیز گویند.

  سنگ های وزنه: سنگهای وزنه مورد نیاز که به هدف عیارسازی و تایید انواع ترازوها مورد استفاده قرار می گیرد، دارای کلاس های F1,F2,M1,M2, E1,E2 ... میباشد.

  3.لابراتوار فشار مترولوژی

  لابراتوار فشار مترولوژی در اداره ملی ستندرد وسایل و آلاتی ازقبیل فشار سنجها،پمپ های فشار و گیج های فشار را دارا میباشد و جهت عیار سازی وسایل اندازه گیری مرتبط با تعیین میزان فشار از لحاظ ایمنی وظایف آن میباشد.

  4.لابراتوارطول مترولوژی

  لابراتوار طول مترولوژی امروزه نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارد. این لابراتوار یکی از مهمتری لابراتوار های مترولوژی می باشد. به عنوان مثال طول و قطر آهن آلات و سیخ های که در ساختمان ها استفاده می شود، برای استحکام ساختمان و حفاظت از جان و مال نقش بسیار مهمی دارد. لابراتوار طول مترولوژی در اداره ملی ستندرد مجهز به وسایل و آلات اندازه گیری بسیار دقیق می باشد که میتواند با اندازه گیری طول و قطر محصولات، تایید اولیه و ثانویه و عیارسازی وسایل اندازه گیری طول زمینه اطمینان خاطر و امنیت جانی و مالی نقش بسیار مهمی داشته باشد.

  5.لابراتوار برق مترولوژی

  لابراتوار برق مترولوژی جهت اندازه گیری پارامتر های برقی، دستگاه ها و برای اندازه گیری مقادیر کمیت های برقی استفاده شود. اندازه گیری دقیق پارامتر های برقی همه روزه در عمل صنعتی، سیستم های روشنای، ارتباط و جلوگیری از حوادث ناشی از اضافه ولتاژی و اضافه جریانی.... مورد نیاز است. این لابراتوار داری وسایلی از قبیل دیجیتال مولتی میتر، انرژی میتر و خازن و مقاومت سنجها می باشد.

 • صدور اجازه نامه برای سکتور خصوصی در موارد یادشده به استثناء تایید نوعیت

خدمات مترولوژی