برنامه آموزشی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی

admin_omid
دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۱۰:۴۳
برنامه آموزشی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی

به تاریخ (13 اسد) 1398 با حضور داشت احسان جلالزی معاون اداری و امور مالی اداره ملی ستندرد، ذبیح الله جامی کارشناس ریاست انکشاف مدیریت منابع بشری اداره خدمات ملکی، رؤسا و کارمندان اداره ملی ستندرد برنامه آموزشی اجراآت کارکنان خدمات ملکی در تالار کنفرانس اداره ملی ستندرد تدویر یافت.

در نخست احسان جلالزی معاون اداری و امور مالی اداره ملی ستندرد پیرامون موضوع صحبت های همه جانبه نموده گفت ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که ستندرد های شغلی را مشخص و تعیین می‌کند که آیا عملکرد کارکنان در حدود ستندرد های تعیین شده است یا خیر و به وسیله‌ی ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را می‌توان مدیریت کرد.

آقای جلالزی افزود دلیل مطرح شدن ارزیابی اجراآت کارکنان  در ادارات دولتی اینست که سایکل از یک نقطه آغاز و به یک نقطه خاتمه یابد که مامور به مدیر، مدیر به آمر، و آمر به رئیس، ریئس به رئیس جمهور و رئیس جمهور به ملت جوابگو باید باشد. آقای جلالزی افزود ضعف و عدم قناعت از کار و یا کارائی کار از طریق ارزیابی اجراآت مشخص میشود و ارزیابی این نیست که مشکلات را پنهان بسازیم بل مشکلات را پیدا کنیم و در کل میتوان گفت ارزیابی اجراات کارکنان نتیجه مثبت را در ادارات به وجود آورده و باعث پیشرفت در کار میشود.

متعاقباً انوشه بارکزی رئیسه منابع بشری اداره ملی ستندرد معلومات عمومی پیرامون ارزیابی اجراآت کارکنان ارایه نموده گفت ارزیابی یک اصل در اداره میباشد و امروز میتوانیم خوشبختانه در مورد اینکه ارزیابی بخاطر چه صورت میگیرد، اگر ارزیابی نباشد چه نواقص به میان میاید و شرایط ارزیابی چیست توسط مدیریت منابع بشری اداره خدمات ملکی آگاه شویم. ارزیابی عملکرد می‌گوید که هر یک از کارکنان مسئولیت‌های کاری خود را با چه کیفیتی به انجام رسانیده اند و به کمک آن می‌توان عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد و متناسب با آن، حقوق و مزایایی در نظر گرفت.

در ادامه ذبیح الله جامی پرزینتیشن خویش را که در برگیرنده معلومات عمومی، مبناء قانونی، اسناد، انواع ارزیابی اجراات، اهداف و شرایط ارزیابی اجراآت و مکلفیت های شاملین جلسه ارزیابی اجراآت بود به اشتراک کنندگان ارایه نمود.

در اخیر برنامه با پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان پیرامون موضوع خاتمه یافت.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۱:۵۳
Background image

کنفرانس ملی تطبیق ستندرد های زعفران در شهر هرات برگزار گردید

کنفرانس ملی تطبیق ستندرد های زعفران بتاریخ ( 15 اسد) 1398 با اشتراک نماینده اداره ملی ستندرد، نمایندگان موسسات زراعتی، دهاقین، دست اندرکاران زعفران، رئیس اتحادیه ملی زعفران به همکاری. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۱:۶
Background image

برنامه دفاع دیپلوم محصلین پوهنتون پولی تخنیک در اداره ملی ستندرد برگزار گردید.

به تاریخ (15 اسد) 1398 در حضور داشت محترم خواجه جاوید صدیقی معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد، پوهندوی انجینر عبدالغفور نورزاد رئیس پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک، رؤسای اداره. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۱۰:۴۳
Background image

برنامه آموزشی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی

به تاریخ (13 اسد) 1398 با حضور داشت احسان جلالزی معاون اداری و امور مالی اداره ملی ستندرد، ذبیح الله جامی کارشناس ریاست انکشاف مدیریت منابع بشری اداره خدمات ملکی، رؤسا و کارمندان اداره. . .

BACK TO NEWS