گالری رسانه

جلسه کمیته تخنیکی موانع فراه راه تجارت تدویر یافت.

د سوداګرۍ په وړاندې د تخنیکي خنډونو د کمېټې ناسته ترسره شوه.

A meeting of the Technical Committee on Barriers to Trade was held.

معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد از نمایندگی این اداره در ولایت ننگرهار دیدار کرد.

د سټنډرډ ملي ادارې تخنیکي مرستیال په ننګرهار ولایت کې د دې ادارې له څانګې لیدنه وکړه.

احداث باغ های متراکم و غیر متراکم در سطحه کشور

د هېواد په کچه د متراکمو او غیر متراکمو بڼونو جوړول

د ننګرهار ولایت د سمنټو اتحادیې مشر د سټنډرډ ملي ادارې له لوی رییس سره لیدنه وکړه.

دیدار رئیس اتحادیه سمنت ولایت ننگرهار با رئیس عمومی اداره ملی ستندرد

بند کمال خان افغانستان - دومین مژده سال ۱۴۰۰

Afghanistan Kamal Khan Dam – The second good news of the year 1400

د افغانستان د کمال خان بند ـ د ۱۴۰۰هـ) کال دویم زېری

د پلازمینې زون پراختیا او سټنډرډ ملي ادارو تر منځ پر همکارۍ بحث وشو.

در رابطه به همکاری میان اداره ملی ستندرد و زون انکشاف پایتخت بحث صورت گرفت.

اشتراک هیئت هبری در غرس نهال برای بهار 1400

د 1400 پسرلي په کښت کې د رهبری ګډون

Pagination

گالری رسانه