دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۷ - ۱۰:۵۰
Background image

نشست مشترک میان اداره ملی ستندرد، سکتور خصوصی و سایر وزارت خانه ها و ادارات مربوطه تدویر یافت.

پنجشنبه/ 6 محرم/۱۴۴۴

نشست مشترک میان اداره ملی ستندرد، سکتور خصوصی و سایر نهادهای ذیربط تحت عنوان تسهیل در تجارت و سرمایه گذاری با در نظر داشت ستندرد های ملی دایر گردید. این نشست که در. . .

نشست مشترک میان اداره ملی ستندرد، سکتور خصوصی و سایر وزارت خانه ها و ادارات مربوطه تدویر یافت.