شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۱۱:۳۲
Background image

تفاهمنامه میان اداره ملی ستندرد و شرکت عملیاتی فنتم به امضأ رسید.

 30دلو 1399

تفاهمنامه همکاری میان اداره ملی ستندرد و شرکت عملیاتی فنتم به امضأ رسید. فنتم که یک شرکت بین المللی میباشد، به هدف حکومتداری الکترونیکی جهت شفافیت و سرعت بخشیدن امورات. . .

تفاهمنامه میان اداره ملی ستندرد و شرکت عملیاتی فنتم به امضأ رسید.