سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۱ - ۱۲:۱
Background image

مسئولین تثبیت نورم اداره ملی ستندرد معیار مصرفی مواد سوخت عراده جات ادارات مختلف را تعیین نمودند

کارمندان فنی و تخنیکی آمریت تثبیت نورم اداره ملی ستندرد نظر به درخواست شرکت برشنا و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی نورم مصرفی مواد سوخت عراده جات مختلف النوع آنها را تثبیت کردند. کارمندان. . .

مسئولین تثبیت نورم اداره ملی ستندرد معیار مصرفی مواد سوخت عراده جات ادارات مختلف را تعیین نمودند