پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۰:۱۹
Background image

راه اندازی ورکشاپ آموزشی تحت عنوان تعهدات و پالیسی های ملی و جهانی جندر در اداره ملی ستندرد انسا

22سرطان/1400

برنامه آموزشی تحت عنوان تعهدات و پالیسی های ملی و جهانی جندر در اداره ملی ستندرد برگزار گردید. این ورکشاپ که به ابتکار آمریت جندر و همکاری وزارت امور زنان تدویر یافته بود. . .

راه اندازی ورکشاپ آموزشی تحت عنوان تعهدات و پالیسی های ملی و جهانی جندر در اداره ملی ستندرد انسا