شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۳۹
Background image

در تمام نمایندگی های ولایات اداره ملی ستندرد اصلاحات ژرف در حال انجام است.

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد تحت ریاست عزیز احمد زی رئیس عمومی این اداره و با اشتراک معاونین، روسا و کارمندان بخش های مربوطه دایر گردید.

 

پنجشنبه۱۳/۲۴

۲۴/میزان/۱۳۹۹

رئیس عمومی. . .

در تمام نمایندگی های ولایات اداره ملی ستندرد اصلاحات ژرف در حال انجام است.