سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۴:۳۰
Background image

اشتراک هیئت هبری در غرس نهال برای بهار 1400

عزیز احمدزی رییس عمومی اداره ملی ستندرد، عبیدالله شهزاد معاون اداری و امور مالی و تعدادی از کارمندان این اداره در غرس نهال های مثمر در صحن حویلی این اداره جهت سرسبزی و ایجاد محیط زیست. . .

اشتراک هیئت هبری در غرس نهال برای بهار 1400