عرضه خدمات

عرضه خدمات لابراتواری:

لابراتوار اداره ملی ستندرد منحیث یک لابراتوار خدماتی برای تمام ادارات دولتی، غیردولتی ، موسسات داخلی و خارجی، سفارت خانه ها، میدادین هوایی، شرکت های سکتور خصوصی، و دولتی در بخش های ذیل عرضه خدمات می نماید.

مواد نفتی (دیزل ، پطرول ، تیل سوخت طیارات مانند jet A-1 . TC-1 , JP-8 , JET- 4 , RT  ، روغنیات چربکاری مانند مبلایل، گیرس ، ویکم برک ، هایدرولیک ، گاز مایع ، نفت خام . گاز کاندنسیت، مازوت و.....).

  مواد ساختمانی ( سیخ گول با سایز های مختلف ، آهن گادر، آهن چادر ، گادر ، سمنت ، قیر، اسفالت، تست کانکریت ، پی وی سی، جیوتکنیکل، کاشی،و .......).

 مواد غذایی (روغن ، غلجات ، حبوبات، آب اشامیدنی، نوشابه های غیرالکولی، زعفران، میوه جات خشک، شیر، و.....)

سامان آلات برقی (کیبل با سایز های و ولتاژهای متفاوت، روغن ترانسفامرها، وسایر سامان آلات برقی).

نساجی و قالین ( تست قالین ، مواد قالین، پشم های طبیعی و مصنوعی، تار، تکه ها ، کاغذ ، و......)

عرضه خدمات