رسیده‌گی به شکایات

 

.اداره ملی ستندرد افغانستان در نظر دارد تا از این دریچه به شکایت‌های هموطنان عزیز ما رسیده‌گی نماید، و از شما تقاضا می‌کنیم مشکلات که دارید با ما به اشتراک بگذارید

 جهت ثبت شکایات نخست فورم را دانلود و خانه پری نموده  بعد به شخص مسؤل به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمائید

info@aic.gov.af

دانلود فورم ثبت شکایات    

بخش عمومی بخش تدارکات بخش منابع بشری
عبدالباسط ملکزاده
0202321048  / 0728936510
Malekzada@ansa.gov.af
مولوی شیرآغا (جالب)
0202321051
Procurement@ansa.gov.af
محمد بشیر خیری
0202321050
Hrd@ansa.gov.af

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
0202321048
complaints@ansa.gov.af

رسیده‌گی به شکایات