در رابطه به اعلان ۳ بست مرکزی اداره ملی ستندرد

admin_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۴۱
در رابطه به اعلان ۳ بست مرکزی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

در رابطه به اعلان دو بست چهارم آمریت ستندرد حیرتان مربوط اداره ملی ستندرد

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1398/6/17الی 1398/6/30مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af  که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0774456111 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

بست سوم، کارشناس نظارت از تحقق پلان ها

3

1

بار اول

۱۷/۶/۱۳۹۸

۳۰/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

2

بست سوم، آمریت واحد زنان خدمات ملکی

3

1

بار اول

۱۷/۶/۱۳۹۸

۳۰/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

3 بست چهارم، کارشناس پلان گذاری   4   1 بار اول ۱۷/۶/۱۳۹۸ ۳۰/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان ۳ بست مرکزی اداره ملی ستندرد

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.