در رابطه به اعلان بار اول 15 بست مسلکی ردیف ج و د بست های سوم، چهارم و پنجم مرکزی، اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
در رابطه به اعلان بار اول 15 بست مسلکی ردیف ج و د بست های سوم، چهارم و پنجم  مرکزی، اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (15) بست مسلکی ردیف ج و د (3-4-5) مرکزی، رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد انضمام نامه هذا اعلان بستهای متذکره بشما گسیل است تا از طریق سایت رسمی خویش به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمائید.  

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1443/11/21 الی 1443/12/1 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0700074326  /  0780040070) تماس بگیرند. 

 

لست بست های قابل اعلان مسلکی مرکزی اداره ملی ستندردربیه و علوم اجتماعی

شماره

عنوان بست

رشته تحصیل

درجه تحصیل

 

موقعیت

تعداد

بست

ریاست مربوطه

تجربه کاری

1

متخصص تخنیکی تدوین ستندرد کودهای ساختمانی

انجنیری ساختمانی،انجنیری سیول، شهرسازی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

2

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای و سایل و سامان آلات طبی و صحت

طب و فارمسی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

3

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای نساجی وچرم

الکترومیخانیک،مخابرات، انجنیری برق تکنالوژی معلوماتی.

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

4

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای الکتروتخنیک و مخابرات

زراعت، فارمسی، کیمیا، بیولوژی، وتکنالوژی کیمیاوی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

5

آمریت آموزش معلومات و ترویچ ستندردها

تعلیم و تربیه و علوم اجتماعی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

6

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای معادن

جیولوژی معادن، انجنیری پطرولیم، اکتشافات معادن، سروی جیولوژی.

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

7

کارشناس تدوین ستندردهای محیط زیست

ساینس و زراعت

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

1 سال تجربه مرتبط

8

کارشناس تدوین ستندردهای حلال

حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی،پالیسی عامه، جامعه شناسی.

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

9

آمرمترولوژی

انجنیری، ساینس، فزیک

لیسانس

مرکزی

1

3

معاونیت تخنیکی

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

10

مدیرعمومی مترولوژی

انجنیری و ساینس

لیسانس

مرکزی

1

4

آمریت مترولوژی

1 سال تجربه مرتبط

11

کارشناس تدوین ستندردهای وسایل و سامان آلات طبی و صحت

طب و فارمسی

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

1 سال تجربه مرتبط

12

تکنیشن لابراتوارکتله

فزیک، کیمیا، ساینس تکنالوژی کیمیاوی ،

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت مترولوژی

1 سال تجربه مرتبط

13

تکنیشن لابراتوارطول

فزیک، کیمیا، ساینس

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت مترولوژی

1 سال تجربه مرتبط

14

مدیرعمومی لابراتوارموادساختمانی

نفت و گاز وانجنیری

لیسانس

مرکزی

1

4

آمریت لابراتوارها

1 سال تجربه مرتبط

15

تکنیشن لابراتوارمواد ساختمانی

 

انجنیری، ساینس

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت لابراتوارها

1 سال تجربه مرتبط

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۱۱:۴۲ واقع شهرک صنعتی، گذشته از سرک نو، بزرگ راه کابل جلال آباد
Background image

در رابطه به اعلان (89) قلم قرطاسیه جات اداره ملی ستندرد بابت سال مالی 1403

اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (89) قلم قرطاسیه جات مطبوع، غیرمطبوع، رنگ های پرنتر و کاپییر بابت سال مالی 1403 اشتراک نموده و سافت . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۱۱:۱۰
Background image

در رابطه به اعلان تیل دیزل و پطرول اداره ملی ستندرد بابت سال مالی 1403

اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار (26400) لیتر تیل دیزل (L02-62) و مقدار (40200) لیتر تیل پطرول (A-92) بابت سال مالی 1403 اشتراک . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۱:۵۶ پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
Background image

 در رابطۀ به نشر اعلان تدارکات پروژه تهیه سیستم خدمات انترنت مورد نیاز اداره ملی ستندرد بابت سال مالی 1403

  اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات سیستم انترنت مورد ضرورت مرکز با ظرفیت 60Mbps/60Mbps Dedicated Full Duplex Fiber Optic or . . .

Back to tenders

در رابطه به اعلان بار اول 15 بست مسلکی ردیف ج و د بست های سوم، چهارم و پنجم مرکزی، اداره ملی ستندرد