در رابطه به اعلان بار اول (14) بست مربوط اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۵ - ۱۴:۴۰
در رابطه به اعلان بار اول 14 بست مربوط اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4،3) رتب و معاش مربوط خویش را به اعلان رقابت آزاد می سپارد انضمام نامه هذا جدول اعلان بستهای متذکره بشما گسیل است تا ازطریق سایت رسمی خویش به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتوانند در بست های مورد نظر درخواست نمایند.

به متقاضیان که تابعیت افغانستان را داسته باشند رسانیده میشود سر از تاریخ 18/1/1445 الی 2/2/1445 برای مدت (10) یوم کاری ،فورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از شعبه استخدام، آمریت منابع بشری واقع شهرک صنعتی ،بزرگ راه کابل- جلال آباد اخذ، خانه پری و بعد از خانه پری فورم اسناد تحصیلی تا‌ٰئید شده تجربه کاری دولتی و کاپی قرار داد تائید شده خویش را از مرجع مربوط، دوباره به آمریت منابع بشری،اداره ملی ستندرد تسلیم دهند و همچنان از طریق آنلاین که فورم های درخواستی به سایت رسمی ذکر شده به شکل سافت گذاشته شده را بعد از خانه پری و ضمیمه اسناد بشکل PDF از طریق ایمیل آدرس رسمی آمریت منابع بشری  اداره ملی ستندرد (hrd@ansa.gov.af) ارسال دارند.در صورت ضرورت به شماره تیلیفون ذیل (0707545547-0784714410) تماس بگیرند. والسلام

Documents

فورم خانه پری

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان بار اول (14) بست مربوط اداره ملی ستندرد