دررابطه به اعلان 6 بست پروژوی NTA اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۱:۵۵
دررابطه به اعلان 6 بست پروژوی NTA اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

بست های مرکزی کابل

بمنظور سپردن کار به اهل کار وتحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی خویش (6) بست پروژوی (NTA) را در بخش های تخصصی مربوطات اداره ملی ستندرد ازطریق رقابت آزاد بتاریخ 1399/7/20 الی1399/7/28 برای مدت (8)یوم  به اعلان رقابتی سپرده میشود.

شماره

عنوان بست

بست

ریاست های مربوطه

درجه تحصیل

رشته تحصیلی

تجربه کاری

تاریخ غاز اعلان

تاریخ ختم اعلان

ملاحظات

 

1

مشاورارشد تخنیکی

NTA

مقام اداره

 

 

ماستر

انجنیری، اقتصاد، اداره وتجارت ، حقوق به تحصیلات بالاتر دررشته های فوق ارجیحت داده میشود .

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

 

1399/7/20

 

1399/7/28

 

 

2

مشاور ارشد منابع بشری

NTA

مقام اداره

 

ماستر

حقوق وعلوم سیاسی ، اقتصاد ، اداره عامه اداره وتجارت وپالیسی عامه به تحصیلات بالاتر دررشته های فوق ارجیحت داده میشود .

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

 

 

1399/7/20

 

 

1399/7/28

 

 

3

مشاورارشد مالی وتدارکاتی

NTA

مقام اداره

 

ماستر

حقوق ، اقتصاد ، اداره وتجارت ، مدیریت مالی وحسابداری

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

 

1399/7/20

 

1399/7/28

 

 

4

کارشناس حقوقی

NTA

مقام اداره

 

ماستر

حقوق ، شرعیات ، اقتصاد

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

 

1399/7/20

 

1399/7/28

 

 

5

کارشناس پالیسی سازی

NTA

مقام اداره

 

ماستر

حقوق ، پلان پالیسی ، مدیریت پالیسی ، اداره عامه ،اقتصاد وپالیسی عامه

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

 

1399/7/20

 

1399/7/28

 

 

6

کارشناس اطلاعات وارتباطات عامه

NTA

مقام اداره

 

ماستر

ژونالیزم ، ادبیات ، علوم اجتماعی ، حقوق ، اقتصاد

چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

 

 

1399/7/20

 

 

1399/7/28

 

 

به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افعانستان را داشته باشد رسانیده میشود که در بست های فوق الذکر به گونه حضوری وآنلاین درخواست وظیفه نمایند.

متقاضیان حضوری می توانند ازتاریخ نشراعلانcv خویش را به مدیریت عمومی استخدام، آمریت استخدام ریاست منابع بشری واقع

 

هرک صنعتی، بزرگ راه کابل جلال آباد / کابل قبل از تاریخ ختم اعلان به مرجع متذکره تسلیم نمایند برعلاوه متقاضیان درخواست کننده به گونه آنلاین cv خویش را به  ویب سایت اداره ملی ستندرد (hrd@ansa.gov.af) ارسال نماید تحصیلی نا گفته نباید گذاشت که تاریخ مصاحبه بعداز بررسی مقدماتی به شخص کاندیدخبرداده میشود، لذا آدرس مشخص خویشرا توام نمبرتیلفون درفورم درخواستی طوردقیق بنوسید، بعداز مدت سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی باشد. توجه همه اقشار مخصوصاَ طبقه اناث با استعداد میتواند دراین پروسه رقابتی اشتراک نمائید

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

دررابطه به اعلان 6 بست پروژوی NTA اداره ملی ستندرد