اعلان مجدد ۶ بست تکنیشن ولایات

Moasaq_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۶ - ۹:۴۶
اعلان مجدد ۶ بست تکنیشن ولایات

Publish Date

Closing Date

Location

ولایات

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (۶) بست مسلکی رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد. انضمام اعلان بستهای متذکره از طریق سایت رسمی اداره ملی ستندرد به نشر رسیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمایند.  

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1444/04/12 الی 1444/04/21 برای مدت (7) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0707545547 - 0784714410) تماس بگیرند. 

دانلود لست بست های تکنیشن ولایات

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

اعلان مجدد ۶ بست تکنیشن ولایات