در مورد اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه خدمات مشورتی ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی Certification

Moasaq_admin
 در مورد اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه خدمات مشورتی ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی Certification

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوت به ابراز علاقمندی :   ( ANSA/1400/ICB/CS-01  )

   اداره ملی ستندرد افغانستان درنظر دارد جهت سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی شرکت مشورتی را استخدام نماید. به این منظور پروسه مذکور را در معرض داوطلبی باز بین المللی قرار می دهد.

    از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا ابراز علاقمندی های سر بسته خویش را جهت ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی  ابراز نمایند.

     روش انتخاب به اساس قیمت و کیفیت (QCBS) میباشد. شرکت های مشورتی علاقمند و واجد شرایط میتوانند سند درخواست ابراز علاقمندی و معلومات بیشتر را بعد از نشر اعلان از آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد ، سایت DG Market و سایت اداره ملی ستندرد دریافت نمایند.

     ابراز علاقمندی باید به آدرس ذیل: آمریت تدارکات، منزل سوم، ساختمان اداری، اداره ملی ستندرد ازتاریخ نشر اعلان الی تاریخ 12/1/1400  به روز پنج شنبه تحویل داده شود. تسلیمی از طریق انترنت مجاز نمیباشد. ابراز علاقمندی های ناوقت رسیده رد میگردد.

   ابراز علاقمندی باید در پاکت های سر بسته بوده و مهر شده باشد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ - ۱۱:۱۲ کابل
Background image

در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد  پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع، غیر مطبوع، رنگ های پرنتر و کاپییر  مورد ضرورت سال مالی 1400.

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی ستندرد افغانستان در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع، غیر مطبوع، . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۱ کابل
Background image

در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد  پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل، پطرول و سایر روغنیات و فلتر باب  مورد ضرورت سال مالی 1400.

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی ستندرد افغانستان در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک تیل دیزل، پطرول و سایر روغنیات و . . .

Back to tenders

 در مورد اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه خدمات مشورتی ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی Certification