گالری رسانه

هیئت نظارتی کمیسیون دسترسی به اطلاعات از اداره ملی ستندرد بازدید به عمل آورد.

معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د کمیسیون د نظارت بورډ له سټنډرډ ملي ادارې څخه لیدنه وکړه.

The Supervisory Board of the Commission on Access to Information visited the Afghanistan National Standards Authority.

A coordination meeting was held with the concerned departments to review and implement the national export strategy.

د صادراتو د ملي سټراتیژۍ د تطبیق او بیا کتنې په اړه د اړونده ادارو د همغږۍ غونډه ترسره شوه.

جلسه همآهنگی ادارات ذیدخل در مورد بازنگری و تطبیق استراتیژی ملی صادرات تدویر یافت.

په سټنډرډ ملي اداره کې د (ISO 22000-2018) او (ISO 19011- 2018) سټندرډونو په تړاو زده کړیز پروګرام پیل شو.

برنامه آموزشی ستندرد (ISO 22000-2018) و (ISO 19011- 2018) در اداره ملی ستندرد آغاز گردید.

13 days Training Program for (ISO 22000-2018) and (ISO 19011- 2018) started at Afghanistan National Standard Authority (ANSA)

اداره ملی ستندرد لابراتوار مواد ساختمانی و PVC را در ولایت هرات افتتاح کرد.

Afghanistan National Standards Authority Opened Herat's construction and PVC materials labs.

د سټنډرډ ملي ادارې د هرات ولایت ساختمانی او PVC موادو لابراتوارونه پرانیستل.

In addition to operating the laboratories by the Afghanistan National Standards Authority, the country's Hairatan port construction laboratory was opened.

د سټنډرډ ملي ادارې له لوري د لابراتوارونو د فعالولو په لړ کې د هېواد د حیرتانو بندر ساختمانی لابراتوار هم پرانیستل شو.

به سلسله فعالسازی لابراتوار ها اینک لابراتوار ساختمانی حیرتان کشور نیز از سوی اداره ملی ستندرد افتتاح گردید.

د مټرولوژۍ قانون طرحه د کابینې د قوانینو کمېټې غونډې ته وړاندې شوه.

Pagination

گالری رسانه

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.