گالری رسانه

ازدیاد بی پیشینه عواید اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد در مورد دستآورد های و فعالیت های سال 1398 خود به ملت گزارش دهی نمود.

ستندرد سازی بسوی تعالی در افغانستان

گفتگوی معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد با تلویزیون یک در رابطه به لابراتوار های مترولوژی و مواد ساختمانی

د مترولوژۍ او ساختمانی لابراتوارونو په هکله د سټنډرډ ملي اداری تخنیکي معاون مرکه د یک ټلویزیون سره

له اریانا نیوز سره د سټنډرډ ملی ادارې د تخنیکی مرستیال مرکه

مصاحبه معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد با اریانا نیوز

بحث معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد (خواجه جاوید صدیقی) در مورد ستندردسازی و بهبود صادرات کشور

گالری رسانه

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.