در مورد اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه خدمات مشورتی ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی Certification

Moasaq_admin
در مورد اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه خدمات مشورتی ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی Certification

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوت به ابراز علاقمندی :   ( ANSA/1400/NCB/CS-01  )

اداره ملی ستندرد افغانستان درنظر دارد جهت سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی شرکت مشورتی را استخدام نماید. به این منظور پروسه مذکور را در معرض داوطلبی باز قرار می دهد.

از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا ابراز علاقمندی های سر بسته خویش را جهت ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی  ابراز نمایند.

روش انتخاب به اساس قیمت و کیفیت (QCBS) میباشد. شرکت های مشورتی علاقمند و واجد شرایط میتوانند سند درخواست ابراز علاقمندی و معلومات بیشتر را بعد از نشر اعلان از آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد ، سایت ادارۀ تدارکات ملی و سایت اداره ملی ستندرد دریافت نمایند.

ابراز علاقمندی باید به آدرس ذیل: آمریت تدارکات، منزل سوم، ساختمان اداری، اداره ملی ستندرد ازتاریخ نشر اعلان الی تاریخ 11/12/1399 به روز دوشنبه تحویل داده شود. تسلیمی از طریق انترنت مجاز نمیباشد. ابراز علاقمندی های ناوقت رسیده رد میگردد.

 ابراز علاقمندی باید در پاکت های سر بسته بوده و مهر شده باشد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۱۳:۵۶ کابل
Background image

در رابطۀ  نشر اعلان تدارک تجهیزات لابراتوار مترولوژی بابت سال مالی 1400

اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات دربخش درجه حرارت، وسایل تکمیلی در بخش طول، کتله و عیارسازی ترازو های تناژ . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۴:۵۵ کابل
Background image

در مورد اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه خدمات مشورتی ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی Certification

شماره دعوت به ابراز علاقمندی :   ( ANSA/1400/NCB/CS-01  )

اداره ملی ستندرد افغانستان درنظر دارد جهت سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی شرکت مشورتی را استخدام نماید. به این منظور پروسه مذکور ر . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۷ کابل
Background image

در رابطۀ نشر اعلان تدارک 30 قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع بابت سال مالی 1400

آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (30) قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع بابت سال مالی 1400  اشتراک نموده و سافت . . .

Back to tenders

در مورد اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه خدمات مشورتی ایجاد سیستم توزیع تصدیقنامه کیفی Certification