در رابطه نشر اعلان تدارکات پروژه تهیه سیستم انترنت مرکز و ولایات سال مالی 1400

Moasaq_admin
در رابطه نشر اعلان تدارکات پروژه تهیه سیستم انترنت مرکز و ولایات سال مالی 1400

Publish Date

Closing Date

آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات سیستم انترنت مورد ضرورت مرکز  و ولایات با ظرفیت

 60mb PS/60mbps Dedicated full duplex microwave internet

  Whit 80% point to point physical back up اشتراک نموده و سافت وشرطنامه مربوطه را در فلش دیسک بطور رایگان از آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد ویا از ویب سایت های     www.ansa.gov.af & www.npa.gov.afبدست   اورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21  روز تقویمی به آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد واقع شهرک صنعتی، گذشته از سرک نو بزرگ راه کابل جلاال آباد ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (135000) افغانی بوده وجلسه آفرگشایی به روز شنبه تاریخ 27/10/1399 به ساعت 30:1 بعد از ظهر در آمریت تدارکات واقع منزل سوم اداره ملی ستندرد تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶ - ۱۱:۴۷ کابل
Background image

در رابطۀ  نشر اعلان تدارک تیل دیزل،پطرول و سایر روغنیات مورد نیاز سال مالی 1400

آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل،پطرول و سایر روغنیات و فلتر باب مورد نیاز وسایط بابت سال مالی 1400 . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶ - ۱۱:۴۲ کابل
Background image

در رابطۀ  نشر اعلان تدارکات تدارک قرطاسیه جات و رنگ های پرنتر و کاپییر بابت سال مالی 1400

آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه جات مطبوع، غیرمطبوع، رنگ های پرنتر و کاپییر بابت سال مالی 1400  اشتراک . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۴:۱۶
Background image

در رابطه نشر اعلان تدارکات پروژه تهیه سیستم انترنت مرکز و ولایات سال مالی 1400

آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات سیستم انترنت مورد ضرورت مرکز  و ولایات با ظرفیت

 60mb PS/60mbps Dedicated full . . .

Back to tenders

در رابطه نشر اعلان تدارکات پروژه تهیه سیستم انترنت مرکز و ولایات سال مالی 1400