گالری رسانه

اداره ملی ستندرد در مورد دستآورد های و فعالیت های سال 1398 خود به ملت گزارش دهی نمود.

ستندرد سازی بسوی تعالی در افغانستان

د مترولوژۍ او ساختمانی لابراتوارونو په هکله د سټنډرډ ملي اداری تخنیکي معاون مرکه د یک ټلویزیون سره

گفتگوی معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد با تلویزیون یک در رابطه به لابراتوار های مترولوژی و مواد ساختمانی

مصاحبه معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد با اریانا نیوز

له اریانا نیوز سره د سټنډرډ ملی ادارې د تخنیکی مرستیال مرکه

بحث معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد (خواجه جاوید صدیقی) در مورد ستندردسازی و بهبود صادرات کشور