کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد نفتی(TC#6) دایر گردید.

Moasaq_admin
Sat, Jul 25 2020 9:06 AM
کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد نفتی(TC#6) دایر گردید.

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد نفتی(TC#6) جلسه 146 ام خویش را به تاریخ 1399/4/23 در تالار کنفرانس های ریاست تدوین و ترویج ستندردهای ملی و کودهای ساختمانی دایر نمود.
در اجندای کاری این کمیته کار بالای قسمت ضمیمه مسوده ستندرد مشخصات روغنیات کمپریسورهای سرد کننده صورت گرفت و همچنان بالای تجدید نظر لایحه ضایعات طبیعی مواد نفتی و گاز مایع که از طرف ریاست ارزیابی مطابقت و شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان به کمیته راجع شده بود بحث همه جانبه صورت گرفت و در مورد نظر کمیته به ریاست مربوطه ارجاع گردید.
کمیته تخنیکی تحت ریاست پوهاند عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردد.

Latest news

Mon, Aug 03 2020 11:28 AM
Background image

National Flag Day was celebrated at the Afghan National Standards Authority.

National Flag Day was celebrated at the Afghan National Standards Authority.

Afghan National Standards Authority celebrated National Flag Day

The National Standards Authority. . .

Thu, Apr 23 2020 5:19 PM
Background image

ANSA leadership Message of Ramadan 2020

The National Office of Standards congratulates all the religious people of Afghanistan on the holy month of Ramadan, the spring of the Quran, the month of romantic worship, mystical. . .

Wed, Nov 13 2019 2:57 PM
Background image

The Authority to stabilize the quality of petroleum products was entrusted to the National Authority of Standards


In accordance with the Presidential Decree and the decision of the Honorable Commission of National Procurement Authority, a Board with the competence of the National Authority of. . .

BACK TO NEWS

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد نفتی(TC#6) دایر گردید.

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.