در مورد اعلان مجدد تدارکاتی پروژه تهیه، عیار سازی، حفظ و نگهداری و آموزش تجهیزات لابراتواری مواد ساختمانی مرکز و ولایات اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
در مورد اعلان مجدد تدارکاتی پروژه تهیه، عیار سازی، حفظ و نگهداری و آموزش تجهیزات لابراتواری مواد ساختمانی مرکز و ولایات اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اداره ملی ستندرد (انسا) از تمامی دواطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه، عیار سازی، حفظ و نگهداری و آموزش تجهیزات لابراتواری مواد ساختمانی مرکز و ولایات این اداره اشتراک ورزیده، سافت شرطنامه را از سایت اداره محترم تدارکات ملی (ageops.net) به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سربسته به از تاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد (انسا) واقع سرک کابل جلال آباد نارسیده به ریاست افسوتر سابقه ارائه دارند آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ (520000) پنجصد و بیست هزار افغانی میباشد.

با احترام

در مورد اعلان مجدد تدارکاتی پروژه تهیه، عیار سازی، حفظ و نگهداری و آموزش تجهیزات لابراتواری مواد ساختمانی مرکز و ولایات اداره ملی ستندرد

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.