اعلان دو بست سازمان ستندرد منطقه یی جنوب آسیا (SARSO).

Moasaq_admin
Tue, Mar 17 2020 1:23 PM
اعلان دو بست سازمان ستندرد منطقه یی جنوب آسیا SARSO

Publish Date

Closing Date

Location

سازمان ستندرد منطقه یی جنوب آسیا

سازمان ستندرد منطقه یی جنوب آسیا (SARSO) در دفتر مرکزی خویش (بنگله دیش) دو بست “Director”  و “Deputy Director” را به اعلان سپرده, واجدین شرایط فورم درخواستی خویش را مطابق معلومات که در لینک زیر ارایه شده, به ایمل آدرس dg@sarso.org, dg@sarso.org.bd,  و کاپی آنرا به ایمل آدرس dirind@saarc-sec.org  ارسال نمایند.

لینک دانلود

تاریخ ختم

تاریخ نشر

اعلان

تعداد بست

بست

عنوان بست

شماره

دانلود لایحه وظایف

۳۱ مارچ ۲۰۲۰

۴ مارچ ۲۰۲۰

بار اول

1

-

Director

۱

دانلود لایحه وظایف

۳۱ مارچ ۲۰۲۰

۴ مارچ ۲۰۲۰

بار اول

1

-

Deputy Director

۲

 

 

 

اعلان دو بست سازمان ستندرد منطقه یی جنوب آسیا (SARSO).