در رابطه به اعلان کاریابی تعداد 18 بست های ولایتی ردیف (ج) اداره ملی ستندرد.

Moasaq_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۱۲:۲۱
در رابطه به ۱۸ بست ردیف ج ولایتی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

ولابت های مختلف

اداره ملی ستندرد به منظور سپردن کار به اهل کار، تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افعانستان و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی در مطابقت به طرزالعمل تعیینات بست های ردیف (ج)، به تعداد 18 بست شامل سیستم رتب و معاش خویش را از تاریخ 5/1/1400 الی 17/1/1400 به منظور استخدام افراد دارای لیاقت و شایستگی از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

اشخاص واجد شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند، می توانند به گونه حضوری و انلاین در بست های متذکره درخواست وظیفه نمایند. متقاضیان محترم که به گونه حضوری درخواست می نمایند، می توانند از تاریخ نشر اعلان، فورم درخواست وظیفه را از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اداره ملی ستندرد واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل جلال آباد بدست آورده، بعد از خانه پری دقیق ضم اسناد تحصیلی و تجربه کاری، قبل از تاریخ ختم اعلان به مرجع متذکره تسلیم نمایند، بر علاوه متقاضیان محترم که به گونه آنلاین درخواست وظیفه می نمایند، می توانند فورم درخواستی وظیفه را از بخش کاریابی ویب سایت اداره ملی ستندرد بدست آورده، بعد از خانه پری دقیق اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را ضمیمه نموده بشکل (PDF) به ایمل آدرس ذیل ارسال دارند. hrd@ansa.gov.af 

لست تعداد 18 بست های ولایتی ردیف (ج) اداره ملی ستندرد

شماره

عنوان وظیفه

درجه بست

ریاست/ آمریت

موقعیت بست

اعلان

1

آمر ستندرد هرات

3
آمریت ستندرد هرات
هرات
بار اول

2

مدیر عمومی تصدیق اسناد اسلام قلعه

4
آمریت ستندرد هرات
هرات
بار اول

3

مدیر عمومی لابراتوار مواد ساختمانی

4
آمریت ستندرد هرات
هرات
بار اول

4

مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد های تورغندی

4
آمریت ستندرد هرات
هرات
بار اول

5

مدیر عمومی تصدیق اسناد بندر تورغندی

4
آمریت ستندرد هرات
هرات
بار اول

6

مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد های اسلام قلعه

4
آمریت ستندرد هرات
هرات
بار اول

7

مدیر عمومی تصدیق اسناد

4
آمریت ستندرد حیرتان
حیرتان
بار اول

8

مدیر عمومی لابراتوار مواد ساختمانی

4
آمریت ستندرد حیرتان
حیرتان
بار اول

9

مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد ها

4
آمریت ستندرد نیمروز
نیمروز
بار اول

10

آمریت ستندرد بندر آقینه

3
آمریت ستندرد آقینه
آقینه
بار اول

11

مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد ها

4
آمریت ستندرد آقینه
آقینه
بار اول

12

کارشناس لابراتوار مواد نفتی

4
آمریت ستندرد ننگرهار
ننگرهار
بار اول

13

مدیر عمومی تصدیق اسناد

4
آمریت ستندرد ننگرهار
ننگرهار
بار اول

14

مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد ها

4
آمریت ستندرد ننگرهار
ننگرهار
بار اول

15

مدیر عمومی تصدیق اسناد

4
آمریت ستندرد فراه
فراه
بار اول

16

مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد ها

4
آمریت ستندرد فراه
فراه
بار اول

17

آمر ستندرد کندهار

3
آمریت ستندرد کندهار
کندهار
بار اول

18

مدیر عمومی تصدیق اسناد

4
آمریت ستندرد کندهار
کندهار
بار اول

 

دانلود فورم

رهنمود کاریابی

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان کاریابی تعداد 18 بست های ولایتی ردیف (ج) اداره ملی ستندرد.