امضا تفاهم نامه همکاری های تخنیکی

به منظور ایجاد و گسترش همکاری ها در تطبیق و توسعه ستندرد های ملی زعفران،  تفاهم نامه همکاری های تخنیکی میان اداره ملی ستندرد و اتحادیه زعفران کاران افغانستان طی محفلی که همین مناسبت درمقر اداره تدویرگردیده بود به امضا رسید. با امضای این تفاهمنامه، طرفین  جهت تطبیق و توسعه  ستندرد های ملی زعفران از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.

تا الحال به تعداد (2) ستندرد ملی مشخصات زعفران و ستندرد ملی روش آزمایش زعفران توسط کمیته های تخنیکی اداره ملی ستندرد نهایی و توسط شورای عالی ستندرد منحیث ستندرد ملی تصویب گردیده است.

تفاهم نامه همکاری میان اداره ملی ستندرد و سایر ادارات

دانلود لینک

تفاهم نامه اداره ملی ستندرد با  اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان