اداره ملی ستندرد افغانستان

Moasaq_admin
شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۰ - ۱۰:۵۰
اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد افغانستان یگانه اداره خدماتی در عرصه ستندرد سازی کیفیت

اداره ملی ستندرد افغانستان