د افغانستان ستندرد ملي اداره

بي بي سي سره د ستندرد د ملي ادارې عمومي رئيس مرکه

نور

د افغانستان ستندرد ملي اداره

د افغانستان ملی استاندارد اداره

نور

د افغانستان ستندرد ملي اداره

د افغانستان ملی استاندارد اداره

نور

image-0-02-03-106805895d27c0f178637a1b501449d403ce7e8037a76193fb0286370de482ee-V (1)دملی سټنډرډ اداری لوی رییس ډاکټر نقیب الله فایق لنډه پیژندنه

ډاکټر نقیب الله فایق دمحمدالله زوی په 1358 لمریز کال کی  دفاریاب ولایت ، المارولسوالی داخند بابا کلی کی دی نړی ته سترګی پرانیستی . خپل لومړنی ، متوسطه او ثانوی تعلیمات یی  د امیرعلی شیرنوایی په ښوونځی کی بشپړ کړی دی  اووروسته دبلخ دطب پوهنتون ته شامل اوپه 1383 لمریز کال کی دډاکټر په صفت فارغ چی دالټراساونډ په څانګه کی دتخصص دبشپړولو وروسته ټولنی ته د خدمت کولوپه موخه مټی رانغاړلی دی .   نور