دوکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی ستندرد افغانستان با مصطفی بوتون رئيس اداره همکاری و انکشافی ترکیه (تيکا) مقيم کابل دیدار و ملاقات نمود.

این دیدار که با حضور داشت چند تن از کارمندان اداره ملی ستندرد در مقر تیکا در کابل صورت گرفت, ابتدا مصطفی بوتون رئیس تیکا حاضرین را خوش آمدید گفته از دست آورد های نقیب الله فایق در اداره ملی ستندرد قدردانی نمود.

جناب بوتون خطاب به نقیب الله فایق گفت: من شما را از دوران وکالت می شناسم. شما منحیث یک سیاست مدار در پارلمان عالی درخشیدید, حال خیلی خوشحال هستم که منحیث یک دولتمدار در اداره ملی انسا نیز دست آورد های قابل توجه یی را دارا هستید, بناء شما و همه ی همکاران شما را قلبا ستایش می کنم. آقای بوتون همچنان در مورد نیازمندی های مرکز آموزشی که از جانب اداره ملی ستندرد پیشنهاد گردیده بود, ابراز نظر کرد. وی بر تجهیز مرکز آموزشی و تداوم کمک های تیکا بخاطر تحقق اهداف استراتیژی انسا تاکید کرد.

متعاقبا دوکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی ستندرد ضمن قدردانی از مساعد های تیکا برای اداره ملی ستندرد افغانستان اظهار نمود, “دوستی افغانستان با جمهوری ترکیه, دوستی روزهای سخت و دشوار است. در جنگ جهانی اول جنگ نجات مردم ترکیه در سال 1916 م دولت و مردم افغانستان به کمک دوست های ترک خود شتافتند و امروز دولت ترکیه نیز برای ایجاد یک دولت مدرن و دموکراتیک در افغانستان و محو تهدیدات تروریزم, دولت افغانستان را یاری می رسانند. رئیس انسا از عملی شدن پروژه های انکشافی تیکا در مناطق نا امن افغانستان نیز قدردانی کرد.

در این ملاقات همچنان روی آموزش کارمندان تخنیکی انسا از طرف متخصصین انستیتیوت ستندرد ترکیه (TSE) بحث صورت گرفت. قرار است در چند روز اینده متخصصین انستیتوت ترکیه برای بررسی نیازمندی های آموزشی انسا در کابل تشریف بیاورند.

در اخیر نقیب الله فایق, مسوولین بلند پایه تیکا و انستیتوت ستندرد ترکیه را برای اشتراک در محفل تجلیل از روز بین المللی ستندرد در کابل دعوت نمود. قرار است از روز بین المللی ستندرد طی محفل با شکوهی با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی و نمایندگان کشور های خارجی در کابل برگزار گردد.

گزارش: نقیب الله “عبید”