معرفی مختصر داکتر نقیب الله فایق رییس عمومی اداره ملی استندرد

داکتر نقیب الله فایق فرزند محمد الله در سال 1358 در قریه آخند بابای ولسوالی المار ولایت فاریاب چشم به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی، متوسط و ثانوی خویش را در لیسه امیر علی شیرنوایی به اتمام رسانیده  و بعداً شامل فاکولته طب پوهنتون بلخ گردید و در سال 1383 از آن پوهنتون به صفت داکتر فارغ و با گرفتن رشته تخصصی خویش در بخش التراسوند مصدر خدمت به مردم گردید.

نامبرده پنج سال به صفت داکتر در ریاست صحت عامه ولایت فاریاب و یک سال به عنوان آمر صحت عامه ولسوالی المار کار نموده و علاوه بر وظایف رسمی به عنوان مدیر هفته نامه ی (کل چورتگوی) و معاون فرهنگی سازمان جنبش جوانان افغانستان نیز فعالیت نموده است. او در انتخابات ولسی جرگه از طریق رای مردم به پارلمان راه یافت و پنج سال به حیث رییس کمیسیون صحت، جوانان و ورزش ولسی جرگه ایفای وظیفه نموده است، ویکی مهره های اصلی حامی جوانان بوده که بگونه دوامدار در پارلمان از آنان حمایت می نمود. وی باور به دموکراسی و آزادی بیان داشته و باقاطعیت از مطبوعات و آزادی بیان در کشور حمایت می نماید و یکی از محبوب ترین وکلای ولسی جرگه بود که نامش در تمام افغانستان به عنوان وکیل صادق و شجاع ثبت گرده است.

موصوف طی فرمان شماره 143 مورخ 15/11/1394 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رییس عمومی اداره ملی استندرد تعین و از جانب شماری از اعضای کابینه، وکلای پارلمان و سایر اراکین عالی رتبه دولتی به کارمندان اداره ملی استندرد معرفی و عملاً آغاز به کار نمود.

داکتر فایق از زمان آغاز کارشان تلاش نموده اند تا اداره ملی استندرد را به یک اداره خدماتی و موثر مبدل نماید. هدفی که برآورده شدن آ« خیلی مشکل است، زیرا هنوز در کشور فرهنگ قبول استندرد ها نهادینه نشده است .

وظایف استندرد در سایر نهاد ها پراگنده است  و نهاد ها نیز حاضر نیستند تا کار های استندرد را به این اداره واگذار نمایند.

داکتر نقیب الله فایق از روزیکه در این اداره قدم گذاشته پیوسته و بدون وقفه کار می نماید و کوشش دارد تا اداره ملی استندرد را به یک اداره فعال مبدل نماید.