HI6A5829 HI6A5838

فایق: توسعه اقتصادی فقط وفقط با تقویت سکتور خصوصی ممکن است

دوکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی ستندرد به سلسله دید و بازدید اش از پارک های صنعتیکشور، امروز از فابریکه ذوب آهن خان استیل نمود. در این بازدید نقیب الله فایق را معاونین وچندین تن از کارکنان تخنیکی انساهمراهی میکرد.

نخست در دفتر کاری فابریکه خان استیل نشت تعارفی برگزار گردید، در نشت ابتدا حاجی خان محمد وردک رئیس فابریکه خان استیل ضمن ابراز خرسندی از تشریف آوری رئیس وکارکنان انسا در باره تولیدات و نحوه کار فابریکه معلومات ارایه کرد.

جناب وردک گفت: امروز برای شرکت ما یک روز تاریخی است، زیرا برای اولین بار یک مقام بلند رتبه حکومتی از فابریکه ما دیدن می نماید ومشکلات ما را استماع می کند. تشریف آوری شما درین فاریکه نشان می دهد که شما در برابر متشبثین وتاجران ملی احسا مسولیت می کنید.

وردک اذعان کرد،ما درین فابریکه 25 میلیون دالر سرمایه کردیم وبرای 300 جوان کشور زمینه اشتغال را فراهم نمودیم، حال وظیفه دولت است که ما را حمایت کند وما نیز در انکشاف اقتصادی کشور سهیم شویم.

سپس دوکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی ستندرد صحبت نمود از سرمایه گذاری بزرگ حاجی خان محمد ستایش کرد.

نقیب الله فایق علاوه کرد شما در چنین شرایط اساس 25 میلیون دالردر قلب کابل سرمایه گذاری نمودید این نشانگر شهامتف جسارت و وطن دوستی شماست ومن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اط شما قلبا تشکری می کنم. توسعه اقتصادی فقط وفقط با تقویت سکتور خصوصی ممکن است، حکومت مصمم است تا از سکتور خصوصی خود حمایت همه جانبه نماید.

نقیب الله فایق در خصوص کارگرد های اداره گفت: اداره ملی ستندرد در دوسال گذشته بخاطر از بین بردن موانع تخنیکی تجارت وایجاد سهولت ها برای متشبثین کارهای قابل ملاحظه ای انجام داده است. امروز ما صاحبیک قانون جدیدستندرد و152 ستندردملی را دارا هستیم. در بنادر بخاطرکنترول کیفیت اموال وارداتی لابراتوار ها نصب کردیم و اداره ملی ستندردبخاطر آموزش کارمندان تخنیکی خود300 بورسیه از کشورهای مختلف بدست آورده است.جنابفایق از توزیع سرتیفیکیت ها وهمچنان از ایجاد یک مرکز خدمات مشورتی و تخنیکی بخاطر حمایت از شرکتها در آینده نزدیک در انسا خبر داد. اخر رئیس و کارکنان انسا از نقاط مختلف فابریکه دیدن نمود.
دوکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی ستندر افغانستان با مصطفی بوتون رئيس اداره همکاری و انکشافی ترکیه (تيکا) مقيم کابل دیدار و ملاقات نمود.

این دیدار که با حضور داشت چند تن از کارمندان اداره ملی ستندرد در مقر تیکا در کابل صورت گرفت, ابتدا مصطفی بوتون رئیس تیکا حاضرین را خوش آمدید گفته از دست آورد های نقیب الله فایق در اداره ملی ستندرد قدردانی نمود.

جناب بوتون خطاب به نقیب الله فایق گفت: من شما را از دوران وکالت می شناسم. شما منحیث یک سیاست مدار در پارلمان عالی درخشیدید, حال خیلی خوشحال هستم که منحیث یک دولتمدار در اداره ملی انسا نیز دست آورد های قابل توجه یی را دارا هستید, بناء شما و همه ی همکاران شما را قلبا ستایش می کنم. آقای بوتون همچنان در مورد نیازمندی های مرکز آموزشی که از جانب اداره ملی ستندرد پیشنهاد گردیده بود, ابراز نظر کرد. وی بر تجهیز مرکز آموزشی و تداوم کمک های تیکا بخاطر تحقق اهداف استراتیژی انسا تاکید کرد.

متعاقبا دوکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی ستندرد ضمن قدردانی از مساعد های تیکا برای اداره ملی ستندرد افغانستان اظهار نمود, “دوستی افغانستان با جمهوری ترکیه, دوستی روزهای سخت و دشوار است. در جنگ جهانی اول جنگ نجات مردم ترکیه در سال 1916 م دولت و مردم افغانستان به کمک دوست های ترک خود شتافتند و امروز دولت ترکیه نیز برای ایجاد یک دولت مدرن و دموکراتیک در افغانستان و محو تهدیدات تروریزم, دولت افغانستان را یاری می رسانند. رئیس انسا از عملی شدن پروژه های انکشافی تیکا در مناطق نا امن افغانستان نیز قدردانی کرد.

در این ملاقات همچنان روی آموزش کارمندان تخنیکی انسا از طرف متخصصین انستیتیوت ستندرد ترکیه (TSE) بحث صورت گرفت. قرار است در چند روز اینده متخصصین انستیتوت ترکیه برای بررسی نیازمندی های آموزشی انسا در کابل تشریف بیاورند.

در اخیر نقیب الله فایق, مسوولین بلند پایه تیکا و انستیتوت ستندرد ترکیه را برای اشتراک در محفل تجلیل از روز بین المللی ستندرد در کابل دعوت نمود. قرار است از روز بین المللی ستندرد طی محفل با شکوهی با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی و نمایندگان کشور های خارجی در کابل برگزار گردد.

گزارش: نقیب الله “عبید”