اداره ملی استندرد افغانستان

متخصصين خارجي بخش كيفيت صادرات مركز تجارت بين المللي

بیشتر

اداره ملی استندرد افغانستان

داكتر نقيب الله فايق رييس عمومي اداره ملي ستندرد ( انسا ) رسماً از کارمندان تخنیکی بعضی از وزارت خانه ها با نشان ستندرد افغانستان تقدير نمودند.

بیشتر

اداره ملی استندرد افغانستان

بهبود تجارت و پیوستن افغانستان در سازمان های منطقوی و آوردن اصلاحات در پالیسی های تجارتی نیازمند هم سویی و کار مشترک است.

بیشتر

اداره ملی استندرد- افغانستان

مصاحبه ی رییس عمومی اداره ملی استندرد- افغانستان با بی بی سی

بیشتر

معرفی مختصر داکتر نقیب الله فایق رییس عمومی اداره ملی استندرد

  داکتر نقیب الله فایق فرزند محمد الله در سال 1358 در قریه آخند بابای ولسوالی المار ولایت فاریاب چشم به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی، متوسط و ثانوی خویش را در لیسه امیر علی شیرنوایی به اتمام رسانیده  و بعداً شامل فاکولته طب پوهنتون بلخ گردید و در سال 1383 از آن پوهنتون به صفت داکتر فارغ و با گرفتن رشته تخصصی خویش در بخش التراسوند مصدر خدمت به مردم گردید.   بیشتر

خبرها :