داکتر نقیب الله فایق: اداره ملی نورم و ستندرد مسلکی می شود

دومین نشست بررسی و رسیدگی به آلودگی هوای شهر کابل به تاریخ 19 جدی 1395 تحت ریاست جلالتمآب احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تدویر یافت. در این نشست دکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی نورم و ستندر(انسا)، شهزاده مصطفی  ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست، معیینان وزارت های ترانسپورت، تجارت و صنایع، معین خدمات شهری شهرداری کابل، رئیس ترافیک کابل، سرپرست ولایت کابل و معاون شورای ولایتی کابل حضور داشتند. دکتور نقیب الله فایق رئیس عمومی اداره ملی نورم و ستندرد با ارائه گزارش از تعیین نورم و ستندردها به نماینده فوق العاده ی رئیس جمهور، بیان داشت که از چهار ماه بدینسو واردات تیل 80 به طور قطعی ممنوع بوده اما متاسفانه بخش بزرگ تیل به گونه قاچاق وارد کشور میشود که ما به آن کنترول نداریم.

رئیس اداره ملی نورم و ستندرد به نماینده فوق العاده ی رئیس جمهور اطمینان داد که مسلکی سازی و استخدام افراد کار فهم، تجهیز و بالا برد ظرفیت ها در لابراتوارهای این اداره و گمرکات از اولویت های کاری ما در سال جدید است.

در اخیر این نشست احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هدایت داد تا بخاطر جلوگیری از واردات، توزیع و مصرف تیل های بی کیفیت گروه مشترک با حضور نمایندگان ادارات ذیدخل برای بررسی و کنترول تانک های شهر کابل گماشته شود و گزارش شان را در جلسه بعدی به وی تسلیم نمایند.

Gallery